Motywacja

Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Wiedza potrzebna każdemu kierownikowi.
admin
Administrator
Posty: 17
Rejestracja: 29 kwie 2016, 22:45

Motywacja

Post autor: admin »

Jednym z najpopularniejszych tematów na prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi jest motywacja pracowników.
Motywacja jest źródłem i sternikiem naszych zachowań. Jest ona pewnym procesem zachodzącym w ludzkiej świadomości (czy raczej podświadomości), w wyniku którego pojawia się chęć robienia czegoś. Ta chęć jest określana mianem motywu, pobudki lub jeszcze inaczej - napięcia motywacyjnego. Motyw pojawia się wtedy, gdy następuje uświadomienie sobie jakiejś niezaspokojonej potrzeby i wyraża się w gotowości podjęcia działania w celu jej zaspokojenia.” [M.W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2009, s. 14]
Można zatem powiedzieć, że motywacja jest siłą wewnętrzną, która pobudza nas do osiągnięcia określonego celu lub pomaga nam w uniknięciu czegoś niepożądanego.

admin
Administrator
Posty: 17
Rejestracja: 29 kwie 2016, 22:45

Re: Motywacja

Post autor: admin »

Dodajmy do tego przykładowy plan pracy licencjackiej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE FIRMY X

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY MOTYWACJI
1.1. Istota motywacji i motywowania
1.2. Główne teorie motywowania
1.3. Modele motywowania
1.4. Motywowanie jako funkcja zarządzania
1.5. Czynniki warunkujące motywację do pracy
1.5.1. Oczekiwania pracowników
1.5.2. Zaangażowanie pracowników
1.5.3. Satysfakcja z pracy
1.6. Narzędzia motywowania

ROZDZIAŁ II. ELEMENTY SYSTEMU MOTYWOWANIA
2.1. Finansowe formy motywowania
2.1.1. Istota i funkcje wynagradzania pracowników
2.1.2. Formy płac
2.2. Wartościowanie pracy
2.3. Pozafinansowe formy motywowania
2.3.1. Elementy pozafinansowego motywowania
2.3.2. Szkolenie pracowników
2.3.3. Kariera zawodowa
2.4. Aspekty motywacyjne oceniania pracowników
2.5. Stosunki i warunki pracy

ROZDZIAŁ III. ANALIZA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA X
3.1. Profil działalności firmy X
3.2. Polityka personalna firmy X
3.3. Budowanie wartości kadry pracowniczej firmy X
3.3.1. Rekrutacja
3.3.2. Szkolenia
3.3.3. Motywowanie
3.4. Charakterystyka systemu motywacyjnego firmy X
3.4.1. System wynagrodzeń
3.4.2. System ocen okresowych
3.4.3. Szkolenia i rozwój
3.5. Motywowanie kadry menedżerskiej w firmie X

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS

admin
Administrator
Posty: 17
Rejestracja: 29 kwie 2016, 22:45

Re: Motywacja

Post autor: admin »

I jeszcze przykładową bibliografię:

1. Adria J., Anatomia biznesu. Motywacja, Studio Emka, Warszawa 2000,
2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005,
3. Borkowska S., Motywacja i motywowanie [w:] Król H., Ludwiczyński A., (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006,
4. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001,
5. Brady Ch., Macleod D., O krok dalej. Jak motywować pracowników, Wolters Kluwer, Kraków 2011,
6. Charkowska- Smolak T., Zaangażowanie w pracę- problemy pomiary [w:] Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, WSKiZ, Poznań 2009,
7. Gruszczyńska- Malec G., Od satysfakcji do motywacji, „Personel”, nr 10/2005,
8. Heller R., Motywowanie pracowników, Wiedza i Życie, Warszawa 2000,
9. Juchnowicz M. (red.), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2010,
10. Juchnowicz M., Motywowanie w toku pracy [w:] Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000,
11. Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa 2012,
12. Karaś T., Teorie motywacji w zarządzaniu, AE, Poznań 2003,
13. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002,
14. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006,
15. Mądry J., Niemczyk A., Szczepanik R., Motywują nas ludzie nie systemy, Personel i Zarządzanie, nr 6/2005,
16. Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, MSM, Warszawa 2001,
17. Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006,
18. Poels F., Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000,
19. Quinn R. i in., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007,
20. Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002,
21. Rostkowski T. (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004,
22. Sekuła Z., Struktury wynagradzania pracowników, Wolters Kluwer, Warszawa 2011,
23. Sidor Rządkowska M., Efektywne motywowanie pracowników – zasady ogólne, INFOR, Warszawa 2004,
24. Sidor- Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Wolters Kluwer, Warszawa 2011,
25. Sidor- Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003,
26. Sikorski Cz., Motywacja jako wymiana- modele relacji między pracownikami a organizacją, Difin, Warszawa 2004,
27. Stevenson N., Motywowanie pracowników, Liber, Warszawa 2007,
28. Sudoł S., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006,
29. Wach S., Motywowanie– nauka na błędach, debata praktyków zarządzania personelem, „Personel i Zarządzanie”, nr 7/2006
30. Witkowski S. Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.

ODPOWIEDZ